Werken bij

Lid Cliëntenraad

Ebony Thuiszorg vindt het belangrijk om te luisteren naar hun cliënten, zeker als het gaat over de zorg. De cliënten en hun vertegenwoordigers weten immers het beste wat voor zorg zij nodig hebben. Zij weten daardoor ook het beste waar eventueel verandering of verbetering nodig is, om de zorg zo prettig mogelijk in te passen in hun leven. Goede zorg is immers geen kant en klaar product, maar moet worden afgestemd op de unieke zorgvraag van de cliënt.

In het kader van de kwaliteit oogpunt wil Ebony Thuiszorg graag een centrale cliëntenraad instellen. Hiervoor zijn wij op zoek naar kandidaten die interesse hebben om zitting te nemen in de potentiële cliëntenraad van Ebony Thuiszorg. Wij hebben drie kandidaten nodig om onze cliëntenraad officieel in te kunnen stellen. Deze raad dient de cliëntenpopulatie van Ebony Thuiszorg te vertegenwoordigen. De leden van de cliëntenraad kunnen daarom de cliënten zelf van Ebony Thuiszorg zijn of een familielid en/of mantelzorger. De cliëntenraad is daardoor een goed klankbord voor de wensen en ideeën van alle cliënten. Op deze manier kunt u gericht advies uitbrengen aan de Raad van Bestuur van Ebony Thuiszorg. Door de cliëntenraad kunnen wij als organisatie actief aandacht besteden aan de onderwerpen die bij u leven en op die manier zoveel mogelijk aan te sluiten bij uw wensen en behoeften. De Cliëntenraad wil dat de cliënt centraal staat in de medische zorg en zelf (of de vertegenwoordiger) regie en inspraak heeft in de verzorging. Dus samen beslissen als cliënt en zorgverlener. De cliëntenraad vergadert een aantal keren per jaar, waarbij één keer per jaar de directie aanwezig is.

Wat ga je doen?

 • Je leest beleidsstukken en vormt hierover een visie, met name vanuit het cliëntenperspectief.
 • Je kunt je inleven in de belangen van cliënten, maar ook voldoende afstand nemen van persoonlijke belangen.
 • • Je neemt een kritische, positieve en open houding aan.
 • Je hebt een evenwichtige, doortastende, constructieve en flexibele instelling.

Wie ben jij?

 • • Geïnteresseerd in de gezondheidszorg in het algemeen en in de patiëntenzorg
 • • Beschikt over bestuurlijk inzicht.
 • Bekend bij Ebony Thuiszorg als cliënt of familie/mantelzorger.
 • • Integer: kunnen omgaan met vertrouwelijke informatie.
 • Gemotiveerd om de gemeenschappelijke belangen van de cliënten te behartigen.
 • Beschikt over doorzettingsvermogen en over goede mondelinge en schriftelijke vaardigheden.
 • • Bereid om scholing te volgen op het gebied van medezeggenschap.
 • Woonachtig in de regio Den Haag en omstreken.

Bij interesse kun je contact opnemen met Jeremie Bogui op telefoonnummer 06-11197729 of mailen naar: info@ebonythuiszorg.nl

Over ons

Uw welzijn is onze zorg  

“Professionele en toegankelijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving”

  EBONY THUISZORG  …