Diensten

Diensten

Wijkverpleging

 

Als de zorgvraag toeneemt en u of uw partner meer thuis hulp en/of verpleging nodig heeft, kunt u rekenen op Ebony Thuiszorg.

Ebony Thuiszorg Zorg werkt middels een integrale zorgaanpak. Zolang het medisch verantwoord is, doet Ebony Thuiszorg al het mogelijke om ervoor te zorgen dat u in uw vertrouwde omgeving kunt blijven wonen.

 

Ebony Thuiszorg geeft u zorg op maat: van persoonlijke verzorging tot en met terminale zorg. Bij palliatieve en terminale zorg bieden wij antroposofische zorg.

 

Wij houden rekening met uw wensen en behoeften. Ebony Thuiszorg werkt in overleg met de cliënt(e) aan de persoonlijk verzorging van de cliënt(e). Wij bieden de cliënt(e) structuur in combinatie met flexibiliteit.

We bepalen samen met de cliënt(e) wat hij/zij zelf kunt en waar hij/zij hulp bij nodig heeft.

 

Ebony Thuiszorg is 24 uur per dag beschikbaar en 7 dagen per week, ook tijdens de feestdagen. Een team van verzorgenden, verpleegkundigen en gespecialiseerde deskundigen (antroposofische verpleegkundige) staat tot de beschikking van cliënten.

Uitgangspunt is altijd kwaliteit van leven, hoe intens de zorgvraag ook wordt.

 

 

Onder het zorgaanbod van Ebony thuiszorg behoren de volgende soorten zorg, te weten:

Verpleging & Gespecialiseerde Verpleging thuis, Palliatieve zorg & PTZ / 24 uurszorg en nachtzorg, Persoonlijke Verzorging, Indicatiestelling ZIN en PGB, Dementie zorg & Casemanagement, Particuliere thuiszorg, Huishoudelijke zorg.

 

De wijkverpleegkundige kijkt samen met u naar welke vorm(en) van zorg u nodig heeft, zoals bijvoorbeeld verpleging en/of persoonlijke verzorging. Ook stemt de wijkverpleegkundige af met andere hulpverleners, zoals bijvoorbeeld uw huisarts, een medisch specialist en/ of de maatschappelijk werker over uw zorg.

 

Ebony thuiszorg levert zorg dat vergoed wordt uit de Zvw (Zorgverzekeringswet) en de WLZ  (Wet Langdurige Zorg)

 

ZVW – indicatie

De zorg die onder de Wijkverpleging valt wordt vergoed door de zorgverzekeraar en u hoeft hiervoor geen wettelijke bijdrage te betalen en het is ook niet van invloed op uw eigen risico

 

WLZ- indicatie

Als u een WLZ indicatie heeft wordt de zorg vergoed door het Zorgkantoor. U betaalt wel een eigen bijdrage bij de zorg die onder de WLZ indicatie valt. Het Centraal Administratie Kantoor (CAK) berekent hoeveel u mag betalen. Meer informatie is terug te vinden op www.hetcak.nl

Als u een WLZ indicatie heeft voor zorg met verblijf kan Ebony Thuiszorg overbruggingszorg thuis bij u leveren tot het moment dat u wordt opgenomen in een verzorgings- of verpleeghuis.

 

Voor een aanvraag voor verpleging of verzorging thuis neemt u contact op met het Ebony Thuiszorg:

Telefoon:  06 – 11 19 77 29
E-mail: info@ebonythuiszorg.nl

Over ons

Uw welzijn is onze zorg  

“Professionele en toegankelijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving”

  EBONY THUISZORG  …