Aanmelden

Tevredenheidsonderzoek

Wij maken continu werk van de kwaliteit van onze zorgverlening. Daarom werken wij volgens het HKZ-keurmerk. Bovendien stellen we hoge eisen aan onze medewerkers. Succesvolle kwaliteitsverbetering begint echter met goed luisteren naar de mensen die gebruikmaken van onze zorgverlening. Daarom voeren wij met regelmaat een klanttevredenheidsonderzoek uit. Op basis van de uitkomsten verbeteren we waar nodig onze zorgverlening.

 

CQI-METING (KLANTTEVREDENHEIDSONDERZOEK)

Wat vinden cliënten belangrijk in de zorg? Krijgen ze de zorg die ze willen of nodig hebben? Worden ze met respect behandeld? Krijgen ze voldoende informatie over hun behandeling of aandoening? Wat vinden ze van de afstemming tussen verschillende behandelaars? Om dit soort cliëntervaringen systematisch en eenduidig te kunnen meten, is een landelijke meetstandaard ontwikkeld: de CQ-index.

 

WAT IS DE CQI-METING?

De CQ-Index is een gestandaardiseerde methode voor het meten en analyseren van de ervaringen van cliënten. We meten deze ervaringen op een betrouwbare en eenduidige manier. Hierdoor kunt u onze prestaties goed vergelijken met de prestaties van andere thuiszorgorganisaties.

 

 

 

Vragenlijst

 

1.      Afspraken over uw thuiszorg

 

Ja

 

Neutraal

 

Nee

 

1.1 Kunt u meebeslissen over de inhoud van de thuiszorg die u krijgt?
 
2.      Communicatie met zorginstelling

 

Ja

 

Neutraal

 

Nee

 

2.1 Weet u bij wie u met uw vragen en problemen terecht kunt bij de zorginstelling?
 

 

3.      De bereikbaarheid van uw thuiszorgorganisatie

 

Ja

 

Neutraal

 

Nee

 

3.1 Kunt u de zorginstelling overdag telefonisch goed bereiken? (van 9 tot 17 uur)
 

 

4.      Professionaliteit van uw zorgverleners

 

Ja

 

Neutraal

 

Nee

 

4.1 Zijn de zorgverleners goed op de hoogte van uw ziekte(n) of gezondheidsproblemen?
 

 

5.      Uw verzorging en gezondheid

 

Ja

 

Neutraal

 

Nee

 

5.1 Krijgt u uw verzorging op de manier zoals u dat wilt?
 

 

6.1  Kunt u de dingen doen die ú belangrijk vindt?
 
 

 

7.1 Zou u de zorginstelling bij uw vrienden en familie aanbevelen?
 

 

8.    Opmerkingen

 

8.1 Heeft u nog opmerkingen, ideeën of suggesties? Dan kunt u deze in de ruimte hieronder vermelden.
 

 

Bedankt voor uw bijdrage en tijd!

 

Over ons

Uw welzijn is onze zorg  

“Professionele en toegankelijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving”

  EBONY THUISZORG  …