Over ons

Visie

Ebony Thuiszorg wil dat ouderen op een waardige manier oud kunnen worden en zo lang mogelijk thuis blijven wonen en de regie over het eigen leven kunnen behouden.

Ebony Thuiszorg wil : zo nodig ondersteuning bieden om de zelfredzaamheid te kunnen vergroten en waar nodig zorg verlenen waarin rekening gehouden wordt op de wensen en autonomie van de cliënt(e).

Over ons

Uw welzijn is onze zorg  

“Professionele en toegankelijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving”

  EBONY THUISZORG  …