Diensten

Begeleiding

Heeft u het gevoel dat u vastloopt met de praktische zaken in uw dagelijks leven? Bijvoorbeeld in uw huishouden, met de post en de administratie, of in het contact met buren, familie en instellingen? Ebony Thuiszorg kan daarbij helpen. We bieden Begeleiding zodat u leert omgaan met de situatie en na verloop van tijd de dingen weer (zelfstandig) kunt oppakken.

 

Hoe werkt onze ‘Begeleiding’ en ‘Dagbesteding’?

 

We luisteren goed naar uw persoonlijke verhaal. Waar loopt u tegen aan en wat zijn de problemen die hierdoor ontstaan? Samen kijken we naar

mogelijkheden en oplossingen. Ebony Thuiszorg kan helpen bij praktische zaken, maar we gaan eerst samen met u kijken wat u zelf kunt en waarbij

familie, vrienden, buren of anderen u kunnen helpen.

 

Soorten Begeleiding:

 

  • De organisatie van het huishouden

 

  • Structuur aanbrengen in uw dagelijkse leven

 

  • Ondersteuning bij administratie en financiën

 

  • Leren omgaan met een ziekte of beperking

 

  • Ondersteuning van de mantelzorgers

 

Dagbesteding:

 

  • Dagbesteding voor ouderen

 

Eén aanspreekpunt

 

Uw begeleider is een ervaren thuiszorgmedewerker met een speciale opleiding voor Begeleiding. Waar mogelijk en noodzakelijk werken wij natuurlijk samen met andere betrokken (zorg)organisaties. Wij vinden het belangrijk dat er goede onderlinge afstemming is met betrokken partijen zonder dat u hier last van heeft. Wij zullen dan ook zo veel als mogelijk werken met één aanspreekpunt.

 

Verwijzing

 

Voor het inschakelen van Begeleiding heeft u een verwijzing nodig van de gemeente. U kunt deze verwijzing aanvragen bij het WMO-loket van de gemeente waar u woont. De gemeente bekijkt uw situatie en geeft u, indien nodig, de verwijzing. Ebony Thuiszorg kan u helpen bij het contact met de gemeente.

Over ons

Uw welzijn is onze zorg  

“Professionele en toegankelijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving”

  EBONY THUISZORG  …