Diensten

Indicatiestelling ZIN en PGB

Indiceren wijkverpleging  (ZIN)

 

Door de hervormingen in de zorg speelt de wijkverpleegkundige een centrale rol in de zorg thuis. De rollen en taken van wijkverpleegkundigen veranderen hierdoor.

De wijkverpleegkundige stelt na een huisbezoek en het verzamelen van uw medische gegevens een indicatie. Hierbij wordt ook gekeken wat u zelf kunt en welke taken er door uw mantelzorgers overgenomen kunnen worden.

Om te kunnen indiceren heeft de wijkverpleegkundige bij het indicatiebureau binnen Ebony Thuiszorg het volgende nodig:

 

  • Een medische anamnese, Dit is een verslag afkomstig van een behandelende huisarts of verpleegkundige specialist
  • Bij gebruik van medicatie is er een medicatie overzichtslijst nodig
  • Kopie van een verzekeringspas/ polisblad

 

 

Indiceren voor pgb aanvraag

 

Heeft u langdurig verpleging en verzorging nodig? En heeft u specifieke wensen over hoe en door wie? Dan kunt u zelf uw zorg regelen met een persoonsgebonden budget (pgb) vanuit de zorgverzekering.

 

Zelf zorg regelen met pgb

Met dit budget regelt u zelf door welke zorgverlener(s) u uw thuiszorg laat uitvoeren. Er komt wel wat bij kijken. U bent zelf verantwoordelijk voor betalingen aan zorgverleners. En voor de administratie van uw budget.

 

Het Indicatiebureau PGB binnen Ebony Thuiszorg helpt u bij het aanvragen van een persoonsgebonden budget in de Zorgverzekeringswet (Zvw).

De wijkverpleegkundigen van het indicatiebureau zijn gespecialiseerd in deze indicatiestelling. Zij brengen uw hulpvraag in uw thuissituatie in kaart en zorgen binnen twee weken voor de juiste documenten die u bij uw verzekeraar kunt indienen.

 

Voor een aanvraag voor een PGB-Zvw-indicatie voor verpleging en/of verzorging thuis neemt u contact op met het Indicatiebureau PGB:

 

Telefoon: 070 – 44 96 84 / 06 – 11 19 77 29
E-mail: info@ebonythuiszorg.nl

 

Aanvraagprocedure indicatiestelling
Na ontvangst van uw aanvraag bellen wij u op om een afspraak te maken. Deze afspraak vindt plaats bij u thuis.

 

Het stellen van een indicatie wordt gedaan door een bachelor opgeleide verpleegkundige volgens het normenkader. Hbo-verpleegkundigen hebben met de invoering van de Zorgverzekeringswet (Zvw) een deze rol gekregen. Binnen Ebony Thuiszorg, stellen de wijkverpleegkundigen (HBO-V’ers) indicaties; ze bepalen wat de cliënt(e) nodig heeft mbt de zorg.

 

Voor het indicatie gesprek zijn de volgende stukken nodig:

  • Identiteitsbewijs
  • Verzekeringspas
  • Een actueel overzicht van de ziektebeelden en de medicatie. (Deze kunt u opvragen bij uw huisarts of uw behandelend specialist. Dit overzicht mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Het gaat hierbij niet om uw medische dossier: Wel een overzicht van uw ziektebeelden op 1 pagina is voldoende)

 

Houdt u er rekening mee dat het gesprek ongeveer tot een uur zal duren.
Na het gesprek ontvangt u van de indicatiesteller binnen 2 weken de onderstaande stukken:

  • Zorgplan (+ anamnese verslag)
  • Aanvraagformulieren PGB (ingevuld en ondertekend deel 1)

 

Controleer de stukken goed en maak een kopie voor uw eigen administratie.

 

Wilt u iets wijzigen?
Neem uiterlijk binnen vier weken na het verstrijken van het gesprek contact op met de indicatiesteller als iets niet in orde is. U blijft verantwoordelijk voor de aangeleverde informatie zowel mondeling als schriftelijk.

 

Deel 2 van het document ‘aanvraagformulier pgb voor verpleging en verzorging’ vraagt u op bij uw verzekeraar. Dit deel vult u zelf in. Het geheel stuurt u zelf door naar uw verzekering. Houdt er rekening mee dat de datum waarop uw aanvraag ontvangen wordt door de verzekering, tevens de eventuele startdatum is. U kunt niet met terugwerkende kracht een pgb toegekend krijgen. Als opdrachtgever blijft u te allen tijde verantwoordelijk voor het gehele proces.

 

Wees op tijd met het vragen van de herindicatie. Wij werken op afspraak, spoedindicaties voor reguliere indicaties zijn niet mogelijk. Enige uitzondering betreft indicaties voor zorg rondom het levenseinde mits u een PTZ-verklaring heeft van uw arts.

Over ons

Uw welzijn is onze zorg  

“Professionele en toegankelijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving”

  EBONY THUISZORG  …