Diensten

Wijkverpleging: PV & VP Gespecialiseerde verpleging thuis

Als iemand ouder wordt of last krijgt van zijn gezondheid, kan er verpleegkundige zorg thuis nodig zijn. De zorg kan van korte of lange duur zijn. Een wijkverpleegkundige geeft een indicatie voor welke zorg nodig is. In de meeste situaties wordt de zorg dan vergoed uit het basispakket (Zorgverzekeringswet, Zvw).

Verpleging van kinderen thuis valt onder de Zvw. Maar verzorging van kinderen kan ook onder de Jeugdwet vallen.

Verpleging en verzorging thuis

Vanaf 1 januari 2015 wordt ‘verpleging in de wijk’ vergoed uit het basispakket. Verpleging in de wijk omvat ‘zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden en deze zorg wordt geleverd ‘in de eigen omgeving’ van de verzekerde. Voorwaarde is dat er sprake is van ‘een behoefte aan geneeskundige zorg of een hoog risico daarop. Samen met de huisartsenzorg is de ‘verpleging in de wijk’ erop gericht mensen zo lang mogelijk thuis te laten wonen, ondanks ouderdom, ziekte of beperking.
‘Zorg zoals verpleegkundigen die plegen te bieden’ betekent dat alle zorg die de verpleegkundige tot zijn deskundigheid rekent (zoals omschreven door de beroepsgroep) uit het basispakket vergoed kan worden.

 

Wat valt er onder wijkverpleging?

Onder wijkverpleging vallen verpleegkundige handelingen die thuis plaatsvinden. Het kan bijvoorbeeld gaan om:

 • verpleegkundige handelingen zoals wondverzorging
 • het klaarzetten van medicijnen en deze toedienen
 • stomazorg
 • katheteriseren
 • injecties toedienen
 • het toedienen van insuline, fraxiparine…

 

De gespecialiseerde verpleegkundige helpt u ook bijvoorbeeld bij het:

 • inbrengen van een infuus,
 • toedienen van medicijnen via een infuus,
 • toedienen van zuurstof,
 • sonde voeding,
 • uitzuigen van de luchtpijp/keel…

Het voordeel is dat u voor deze behandelingen de deur niet uit hoeft.

 

Niet alleen verpleegkundige handelingen en ADL (verpleging en verzorging) behoren tot het takenpakket van de verpleegkundige, maar ook het coördineren, signaleren, coachen (bijvoorbeeld ondersteuning bij zelfmanagement) en preventieve zorg om aandoeningen, beperkingen of verslechtering van de gezondheid te voorkomen. Dit geldt ook voor casemanagement.
Als het nodig is, maakt de wijkverpleegkundige afspraken met de gemeente over zorg, welzijn en wonen.

Meer informatie over wijkverpleging staat op de website van Verpleegkundigen & Verzorgenden Nederland (V&VN):

Wijkverpleging aanvragen

Voor verpleging en verzorging is geen verwijzing nodig van een huisarts of medisch specialist. Een verzekerde kan zelf contact opnemen met Ebony thuiszorg.
Wijkverpleegkundige zorg kan worden uitgevoerd door verpleegkundigen en verzorgenden, afhankelijk van uw zorgbehoefte. De wijkverpleegkundige bekijkt welke zorg nodig is (indiceren) en kijkt wie de zorg moet leveren.

 

Voor een aanvraag voor verpleging of verzorging thuis neemt u contact op met het Ebony Thuiszorg; U kunt onze wijkverpleging direct bij ons aanvragen.

Telefoon: 070 – 44 96 84 / 06 – 11 19 77 29
E-mail: info@ebonythuiszorg.nl

 

Aanvraagprocedure indicatiestelling

Na ontvangst van uw aanvraag bellen wij u op om een afspraak te maken. Deze afspraak vindt plaats bij u thuis. Wij verzoeken u vriendelijk om voor het indicatie gesprek de volgende stukken klaar te leggen:

 • identiteitsbewijs
 • verzekeringspas
 • een actueel overzicht van uw aandoeningen en uw medicatie. Deze kan u opvragen bij uw huisarts. Dit overzicht mag niet ouder zijn dan 3 maanden. Het gaat hierbij niet om uw medische dossier: een overzicht van maximaal 3 pagina’s is voldoende.

 

Heeft u vragen of heeft u hulp nodig bij het aanvragen? Neem dan gerust contact op met ons team bij u in de buurt. U kunt dan ook telefonisch onze wijkverpleging aanvragen.

Telefoon: 070 – 44 96 84 / 06 – 11 19 77 29
E-mail: info@ebonythuiszorg.nl

Over ons

Uw welzijn is onze zorg  

“Professionele en toegankelijke zorg in uw eigen vertrouwde omgeving”

  EBONY THUISZORG  …